Weight Loss Program

Комплексне рішення для автоматизації підприємства

Управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками, завдання логістики (управління закупівлями, запасами, продажами).

Користувацькі нотатки

 

 

"Загальні"

Назва документа

Файл

Дата розміщення

Налаштування робочого місця rob_m.pdf
11/06/18


Назва документа

Файл

Дата розміщення

Виплата авансу через банк avans_bank.pdf
11/06/18
Виплата авансу через касу avans_kasa.pdf
11/06/18
Створення штатного розпису stvor_chtatnogo_rozpysu.pdf
17/06/18
Розрахунок лікарняного листа rozrahunok_likarn_lysta.pdf
17/06/18
Створення наказу на відпустку stvor_nakazu_na_vidpustku.pdf
17/06/18
Створення Наказу на преміювання stvor_nakazu_na_prem.pdf
17/06/18
Створення наказу на прийняття працівника stvor_nakaz_na_pryin_prac.pdf
17/06/18
Виплата відпускних, премії в міжрозрахунковий період vyplata_v_mijrozrah_period.pdf
17/06/18
Виплата заробітної плати з урахуванням джерел фінансування vyplata_zp_z_urah_df.pdf
17/06/18
Зміна діючого штатного розпису (підрозділ) zmin_diiuchogo_shat_roz_pid.pdf
17/06/18
Зміна діючого штатного розпису(штатна позиція) zmin_diiuchogo_shat_roz_shtat_poz.pdf
17/06/18
Нарахування премії без використання наказу narah_premii_bez_vyk_naku.pdf
17/06/18
Нарахування премії з використанням наказів narah_premii_z_vyk_nakaziv.pdf
17/06/18
Розрахунок відпускних з використанням наказів rozrah_vidp_z_vyk_nakaziv.pdf
17/06/18


Назва документа

Файл

Дата розміщення

Створення касових ордерів stvor_kas_orderiv.pdf
17/06/18
Групове проведення платіжних документів grup_prov_plat_doc.pdf
19/06/18
Налаштування Клієнт-банку nalasht_klient_bank.pdf
19/06/18
Робота з Платіжними документами в Клієнт-банку rob_z_platij_doc_v_mod_klient_bank.pdf
19/06/18
Створення платіжного доручення ручне stvor_platij_doruch_ruchne.pdf
19/06/18
Створення розрахункового або казначейського рахунку stvor_rozrah_abo_kaznach_rahunku.pdf
19/06/18

Google+