Weight Loss Program

Комплексне рішення для автоматизації підприємства

Управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками, завдання логістики (управління закупівлями, запасами, продажами).

Типова конфігурація "ІС-ПРО: Бюджет"


Типова конфігурація "ІС-ПРО: Бюджет" призначена для бюджетних організацій, які фінансуються, як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок місцевих бюджетів. У конфігурації виконані настройки, що враховують особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних організацій відповідно до чинного законодавства України та наказами Держказначейства України:

Типова конфігурація "ІС-ПРО: Бюджет" містить:
 • встановлені форми місячної, квартальної та річної звітності;

 • налаштований план рахунків;

 • типові операції (типові проводки);

 • готові шаблони типових договорів;

 • налаштований клієнт-банку (Мережа):

 • налаштовані довідники і таблиці:


Особливості конфігурації "ІС-ПРО: Бюджет" :
 • Призначена для роботи тільки в локальному режимі;

 • Можливий облік по декількох організаціях в єдиній інформаційній базі;

 • Відсутня можливість зміни налаштувань, виконаних розробником, але є можливість створення власних додаткових налаштувань.

 • Автоматичний процес установки може бути виконаний користувачем самостійно.


Можливості "ІС-ПРО: Бюджет" :
ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ
 1. Ведення кошторису витрат організації.

 2. Багаторівневий аналітичний облік (КФК, КЕКВ, контрагент, співробітник, договір і т.д.)

 3. Облік отриманих асигнувань.

 4. Ведення юридичних і фінансових зобов'язань відповідно до наказу Держказначейства № 103.

 5. Облік обороту грошових коштів загального та спеціального фондів бюджету.

 6. Створення банківських і касових платіжних документів відповідно до постанови НБУ № 72.

 7. Ведення касової книги для бюджетних організацій.

 8. Можливість ведення мультивалютних рахунків відповідно до наказу Держказначейства № 126.

 9. Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.

 10. Виплата заробітної плати за платіжними відомостями (касових ордерів)

 11. Облік депонованої заробітної плати

 12. Формування меморіальних ордерів № № 1,2,3,8,16 відповідно до наказу Держказначейства № 68.

 13. Формування місячної, квартальної та річної звітності (баланс, довідка про баланс, форми № № 2,4,5 , 6,7,8,9,15).

 14. Формування карток аналітичного обліку відповідно до наказу Держказначейства № 100.

 15. Формування книги "Журнал-головна" відповідно до наказу Держказначейства № 68.

 16. Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
 1. Ведення картотеки відповідно до наказу Держказначейства № 64.

 2. Оформлення документів руху основних засобів відповідно з формами, встановленими наказом Держказначейства № 125/70.

 3. Розрахунок зносу та переоцінка основних засобів.

 4. Проведення інвентаризації відповідно до наказу Держказначейства № 90.

 5. Облік придбання та руху основних засобів.

 6. Типові форми обліку основних засобів (№ № ОЗ -1,2,3,6,8,9, 10,11,12).

 7. Формування меморіального ордера № 9 згідно з наказом Держказначейства № 68.

ОБЛІК ДОГОВОРІВ
 1. Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.

 2. Календарне планування операцій за договорами.

 3. Формування документів на основі договорів.

 4. Контроль розрахунків та виконання договорів.

 5. Розрахунок штрафних санкцій.

РОЗРАХУНКИ з дебіторами і кредиторами
 1. Картотека обліку взаєморозрахунків.

 2. Рахунки оплати та отримання коштів.

 3. Формування актів звірки.

 4. Формування актів приймання і виконання робіт.

 5. Ведення податкових документів для позабюджетної діяльності організації.

 6. Формування меморіальних ордерів № № 4,6,7 відповідно до наказу Держказначейства № 68.

ОБЛІК КАДРІВ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
 1. Ведення картотеки працівників.

 2. Ведення різних графіків робіт.

 3. Штатний розклад.

 4. Розрахунок нарахувань та утримань.

 5. Розрахунок відпускних, лікарняних, премій і матеріальної допомоги.

 6. Можливість ведення виплаченої і невиплаченої заробітної плати.

 7. Формування розрахунково-платіжних і платіжних відомостей.

 8. Можливість перерахунку за минулі періоди в поточному періоді.

 9. Можливість нарахування заробітної плати з різних джерел фінансування.

 10. Формування і передача платіжних доручень по нарахуваннях на заробітну плату і платежів до бюджету в банк.

 11. Формування 5-го меморіального ордера відповідно до наказу Держказначейства № 68.

 12. Перерахунок податку на прибуток за рік.

 13. Виплата заробітної плати за платіжними картками банків.

 14. Персоніфікований облік у пенсійний фонд України.

 15. Дані для форми 1-ПВ.

 16. Автоматичне формування довідки "Форма № 1-ДФ.

МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБЛІК ТА ОБЛІК МБП
 1. Ведення обліку запасів відповідно до наказу Держказначейства № 125.

 2. Картотека складського обліку МШП на складі і в експлуатації.

 3. Оформлення документів руху запасів і МБП відповідно до наказу Держказначейства № 130.

 4. Облік документів придбання запасів, МБП; внутрішній передачі цінностей та їх списання.

 5. Інвентаризація та переоцінка запасів, МБП відповідно до наказу Держказначейства № 90.

 6. Формування меморіальних ордерів № № 10,11,12,13 відповідно до наказу Держказначейства № 68.

Google+